FOTO: ALAN GRUBELIĆ
JAVNI POZIV ZA UDRUŽENO OGLAŠAVANJE JAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA U 2023.

Javni poziv za udruženo oglašavanje javnog i privatnog sektora u 2023.

Turistička zajednica Šibensko-kninske županije objavila je JAVNI POZIV ZA UDRUŽENO OGLAŠAVANJE JAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA U 2023. godini, koje će se provoditi sa sustavom turističkih zajednica i subjektima  - nositeljima ponude destinacije s područja Šibensko-kninske županije.

S  ciljem privlačenja broja gostiju u pred i po sezoni, podizanju vidljivosti regionalnog brenda te stvaranju prepoznatiljvog imiđa Šibensko-kninske županije, na Javni poziv se mogu javiti nositelji smještajne ponude, turističke agencije i nositelji ostalih oblika turističke ponude destinacije koji ostvaruju turistički promet na području Šibensko-kninske županije.

Javni poziv sa pripadajućom dokumentacijom dostupan je na linku https://www.dalmatiasibenik.hr/hr/b2b/javni-pozivi-i-natjecaji/javni-pozivi-i-natjecaji/, a rok za podnošenje prijava je do 25. studenog 2022.