Odluka o visini turističke pristojbe za 2024. godinu za područje Šibensko-kninske županije

Na temelju članka 32. Statuta Šibensko-kninske županije (¨Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije¨, broj 08/09, 4/13, 3/18, 4/20, 5/21 i 21/21 - pročišćeni tekst) i članka 15. stavka 1. Zakona o turističkoj pristojbi (¨Narodne novine¨ broj 52/19, 32/20 i 42/20) i Pravilnika o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe (¨Narodne novine¨ broj 71/19) Županijska skupština Šibensko - kninske županije, na 16. sjednici, od 16. veljače 2023. godine, donijela je Odluku o visini turističke pristojbe za 2024. godinu za područje Šibensko-kninske županije.