Zakoni i podzakonski akti

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08)

 • Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice - neslužbeno pročišćeni tekst ; ( NN 23/17 ) ; ( NN 72/17 )
 • Pravilnik o javnoj turističkoj infrastrukturi ( NN 131/09 )
 • Pravilnik o stručnom ispitu za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice ( NN 121/09 ) ; ( NN 124/10 ) ; ( NN 15/13 ) ; ( NN 65/13 )
 • Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Upisnika turističkih zajednica ( NN 114/09 )


Zakon o članarinama u turističkim zajednicama - neslužbeno pročišćeni tekst; ( NN 152/08NN 88/10NN 110/15NN 121/16 )


Zakon o boravišnoj pristojbi - neslužbeno pročišćeni tekst; ( NN 152/08NN 59/09NN 97/13NN 158/13;NN 30/14 )

 • Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2019. godinu ( NN 71/18 )
 • Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2018. godinu ( NN 78/17 )
 • Pravilnik o razdobljima glavne sezone, predsezone, posezone i izvansezone u turističkim općinama i gradovima - neslužbeno pročišćeni tekst ; ( NN 92/09 NN 146/13 NN 35/14 NN 143/14 NN 94/16 )
 • Pravilnik o načinu plaćanja paušalnog iznosa boravišne pristojbe za nautičare ( NN 99/13 ) ; MPPI: Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila sa ili bez posade i pružanje usluge smještaja gostiju na plovilu ( NN 42/17 )
 • Pravilnik o kriterijima za uplatu i korištenje uplaćenih sredstava boravišne pristojbe na posebnom računu Hrvatske turističke zajednice ( NN 139/09 ) ; ( NN 36/11 )
 • Pravilnik o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turističkoj zajednici ( NN 126/15)
 • Pravilnik o načinu naplate paušalnog iznosa boravišne pristojbe osoba koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu - neslužbeno pročišćeni tekst ; ( NN 92/09 ) ; ( NN 110/16 )