FOTO: MIRANDA TRKLJA
Zlatna Boula

Nagrada najzaslužnjima za turistički uspjeh županije

„Zlatna boula“ godišnja je nagrada Turističke zajednice Šibensko-kninske županije. Nagrade se dodjeljuju pojedincu ili skupini za izuzetan doprinos na području marketinških aktivnosti u turizmu županije, posebno na području unaprjeđenja proizvoda i području turističke promocije za aktivnosti, proizvode i projekte s područja županije.  

Zlatna boula je simboličan naziv za svečanost obzirom na činjenicu da je još od prapovijesti boula nalazila svoje mjesto u životima ljudi simbolizirajući beskonačnost i kontinuitet u prirodi. Ne čudi što je upravo i naš „čovik“ nije mogao izostaviti kao ukras na narodnoj nošnji i kapi, a danas poznatoj nadaleko kao „šibenska kapa“ na boule. Te boule predstavljaju vječnu i kontinuiranu težnju, upornost i dišpet našega kraja koji nas jako određuju, te su snažna,  ali ne i slučajna simbolika.

Nagrade se dodjeljuju jednom godišnje s ciljem i u funkciji motiviranja privatnog i javnog turističkog sektora za poboljšanje kvalitete promocije destinacije i poticanje uvođenja inovacija, poticanje kreiranja i razvoja novih proizvoda i turističke promocije te priznavanja uloženih napora od strane sudionika u promociji županije kroz prikaz najboljih dostignuća u turizmu.

Dobitnici priznanja Zlatna boula 2019.

Dobitnici priznanja Zlatna boula 2018.

Dobitnici priznanja Zlatna boula 2017.

Dobitnici priznanja Zlatna boula 2016.