FOTO: VALENTINO DRAŽIĆ CELIĆ, TZ DRNIŠ
Rural Experience

Projekt ¨Standardizacija i certifikacija ruralnog turizma Šibensko-kninske županije¨

Projekt označavanja kvalitete u ruralnom turizmu Šibensko-kninske županije pokrenula je 2017. godine Turistička zajednica Šibensko-kninske županije u suradnji sa Šibensko-kninskom županijom i sustavom lokalnih turističkih zajednica. U projektu će se posebna pozornost posvetiti inventarizaciji turističke atrakcijske osnove, ponudi i posebnim oblicima ruralnog turizma te suradnji.

Standardizacija i certifikacija ruralnog turizma Šibensko-kninske županije dobrovoljna je dopunska kategorizacija koja se provodi s ciljem unapređenja objektivne kvalitete i marketinške atraktivnosti ponude usluga seoskog turizma, na način da:

  1. služi kao poticaj i naputak pružateljima usluga u njihovom nastojanju da oko unapređenja svoje ponude,
  2. osigurava potencijalnom gostu potpuniju i vjerodostojnu informaciju o nuđenim uslugama.

U okviru projekta provodi se više aktivnosti poput: klasifikacija, standardizacija, certifikacija, dodjela oznaka kvalitete, edukacija, marketinško oblikovanje, promocija i sl.

Glavni ciljevi projekta:

  • detaljna i proizvodu prilagođena, standardizacija i klasifikacija ima prvenstveno za cilj još jače kvalitetno integrirati usluge na domaćinstvima ali i konačno detaljno informirati gosta, što može očekivati, odluči li se za odmor u ruralnom turizmu
  • kvalitativni odmak ka uvažavanju i prepoznavanju osobitosti i specifičnosti ovog turističkog proizvoda od ostalih turističkih proizvoda
  • povećanje kvalitetu turističke ponude u ruralnom turizma
  • jačanje vidljivosti i prepoznatljivosti ruralnog turizma
  • poticanje specijalizacije prema različitim ciljnim skupinama i tržištima
  • jačanje predsezone i posezone

Pravilnikom o standardima kvalitete u ruralnom turizmu Šibensko-kninske županije – Labelling utvrđuje se postupak standardizacije i certificiranja ruralnog turizma, uređuju se standardi ruralno-turističke kvalitete, procesi klasifikacije i certifikacije, postupak označavanja, procedura standardizacije i dodjela oznaka kvalitete.