FOTO: MAJA DANICA PEČANIĆ, HTZ
Dalmatia Šibenik Gourmet & Dalmatia Šibenik Food

Projekt razvoja gastroturizma u Šibensko-kninskoj županiji

QL „Dalmatia Šibenik Gorumet& Dalmatia Šibenik Food“ projekt je labelinga restorana i ugostiteljskih objekata koji je pokrenula Turistička zajednica Šibensko-kninske županije. Polazeći od pretpostavke da su kvalitetna hrana i vino vrhunski doživljaj, proces labelinga izravno utječe na kvalitetu ugostiteljske ponude, ali i potiče ugostitelje na kreativnost i korištenje tradicijske kuhinje i vinskih sorti toga područja u svom radu.

Cilj projekta je stvaranje prepoznatljivog brenda kuhinje i isticanje komparativnih prednosti područja, kao i dodatnu afirmaciju vrhunskih regionalnih namirnica i delicija (poput janjetine, ekstra djevičanskog maslinovog ulja, sireva, vina autohtonih sorti i slično), odnosno jačanje eno i gastronomske ponude županije i stvaranje njene prepoznatljivosti kao destinacije bogate gastronomske ponude na globalnom turističkom tržištu.

U tom kontekstu, podciljevi projekta su:

  • analizirati i evaluirati stanje eno i gastronomske ponude u Šibensko-kninskoj županiji,
  • analizirati potencijale i mogućnosti jačanja eno i gastronomske ponude kao turističkog proizvoda Županije,
  • predložiti turističke proizvode eno i gastronomske ponude u Šibenskokninskoj županiji,
  • razraditi plan komunikacijskih aktivnosti vezanih uz promoviranje eno i gastronomske ponude te
  • predložiti aktivnosti i projekte potrebne za jačanje eno i gastronomske ponude Županije.

Oznake kvalitete dodjeljivat će se samo objektima koji će odgovarati propisanim kriterijima.

Za potrebe izrade projekta pregledana je relevantna stručna i znanstvena literatura, provedeno je primarno istraživanje metodom anketnog upitnika (CATI istraživanje). Uz to, provedeni su i dubinski intervjui (n=8) s nekima od ključnih dionika u destinaciji. Ujedno je i obiđen teren te su posjećene neke od vinarija, kušanoca, restorana, uljara te pogona proizvođača. Za potrebe projekta analizirana je i evaluirana eno i gastronomska ponuda u Šibensko-kninskoj županiji, analizirani su potencijali i mogućnosti jačanja ovog turističkog proizvoda te su predložene su aktivnosti vezane uz razvoj proizvoda i jačanje komunikacije, te je donesen dokument Razvoj gastronomskog turizma u Šibensko-kninskoj županiji koji predstavlja koncepcijski okvir i operativni program za djelovanje dionika u razvoju eno i gastronomskog turizma, te tako čini podlogu za sustavnu provedbu aktivnosti čija bi provedba trebala rezultirati ostvaranjem željene vizije.