FOTO: SHUTTERSTOCK

19.03.2024.

Na temelju članka 23. Statuta Turističke zajednice Šibensko-kninske županije, Turističko vijeće Turističke zajednice Šibensko-kninske županije na svojoj 21. sjednici održanoj 19. ožujka 2024. godine temeljem objavljenog Javnog poziva za kandidiranje prema programu ¨Potpore događanjima¨u 2024. godini donijelo je 

ODLUKU

o dodjeli potpora događanjima u 2024. godini.

Sredstva za odobrene iznose će se isplaćivati po realizaciji manifestacije uz priložene dokaznice o održavanju.

29.01.2024.

Sukladno Pravilniku o kriterijima za dodjelu sredstava iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent (NN 04/22), Suglasnosti HTZ-a i Odluci Turističkog vijeća TZ Šibensko-kninske županije, Turistička zajednica Šibensko-kninske županije objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu sredstava za projekte lokalnih turističkih zajednica na turistički nedovoljno razvijenom području i kontinentu u 2024. s područja Šibensko-kninske županije iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent

Rok za podnošenje kandidatura je 30 dana od objave Javnog natječaja.

03.01.2024.

Temeljem Programa rada za 2024. godinu, Turistička zajednica Šibensko – kninske županije objavljuje

Javni poziv za kandidiranje prema programu "Potpore događanjima" u 2024. godini.

Organizatori događanja kandidaturu s cjelokupnom dokumentacijom podnose Turističkoj zajednici područja na kojem se događanje zbiva.

Rok za podnošenje kandidatura nadležnoj lokalnoj Turističkoj zajednici je 1. veljače 2024. godine (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 1. veljače 2024. godine).

Kandidature se šalju u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv za potpore događanjima – ne otvaraj“ Turističkoj zajednici područja na kojem se događanje zbiva.

Preuzmite dokumentaciju

25.10.2023.

Objavljen Javni poziv za udruženo oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora u 2024. godini.

Krajnji rok za podnošenje svih prijava je 20. studenog 2023. godine.

Preuzmite dokumentaciju

14.09.2023.

Na temelju članka 18. točka 6. i članka 22. točka 2. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20), članka 23., točka 6. Statuta Turističke zajednice mjesta Grebaštica i Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice mjesta Grebaštica o raspisivanju natječaja za direktora/icu Turističke zajednice mjesta Grebaštica donesenoj na sjednici dana 26. lipnja 2023. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice mjesta Grebaštica dana 01.rujana 2023. objavljuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje direktora/direktorice Turističke zajednice mjesta Grebaštica,

broj izvršitelja: 1 izvršitelj (M/Ž), na mandatno razdoblje od četiri godine uz puno radno vrijeme

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom:

„Ne otvaraj – natječaj za radno mjesto direktora\direkorice“ na adresu:

TURISTIČKA ZAJEDNICA MJESTA GREBAŠTICA

Adresa: Donji Banovci 38,

22010 Grebaštica

isključivo preporučenom poštom ili osobno, a krajnji rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja na službenoj stranici TZ mjesta Grebaštica – www.visitgrebastica.com.

O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog vijeća TZ mjesta Grebaštica.

27.06.2023.

Odobrena sredstva od strane Turističkog vijeća HTZ-a za projekte na turistički nedovoljno razvijenom području i kontinentu u Šibensko-kninskoj županiji u 2023.

Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice 27. lipnja 2023., na svojoj 26. sjednici donijelo je: Odluku o odabiru projekata lokalnih turističkih zajednici na turistički nedovoljno razvijenom području i kontinentu u 2023. i visini iznosa za iste iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent.

31.03.2023.

Sukladno Pravilniku o kriterijima za dodjelu sredstava iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent (NN 04/22), Suglasnosti HTZ-a i Odluci Turističkog vijeća TZ Šibensko-kninske županije, Turistička zajednica Šibensko-kninske županije objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu sredstava za projekte lokalnih turističkih zajednica na turistički nedovoljno razvijenom području i kontinentu u 2023. s područja Šibensko-kninske županije iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent

29.03.2023.

Na temelju članka 23. Statuta Turističke zajednice Šibensko-kninske županije, Turističko vijeće Turističke zajednice Šibensko-kninske županije na svojoj 17. sjednici održanoj 29. ožujka 2023. godine temeljem objavljenog Javnog poziva za kandidiranje prema programu ¨Potpore događanjima¨u 2023. godini donijelo je 

ODLUKU

o dodjeli potpora događanjima u 2023. godini.

Sredstva za odobrene iznose će se isplaćivati po realizaciji manifestacije uz priložene dokaznice o održavanju.

03.01.2023.

Temeljem Programa rada za 2023. godinu, Turistička zajednica Šibensko – kninske županije objavljuje

Javni poziv za kandidiranje prema programu "Potpore događanjima" u 2023. godini.

Organizatori događanja kandidaturu s cjelokupnom dokumentacijom podnose Turističkoj zajednici područja na kojem se događanje zbiva.

Rok za podnošenje kandidatura nadležnoj lokalnoj Turističkoj zajednici je 1. veljače 2023. godine (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 1. veljače 2023. godine).

Kandidature se šalju u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv za potpore događanjima – ne otvaraj“ Turističkoj zajednici područja na kojem se događanje zbiva.

Preuzmite dokumentaciju

02.11.2022.

Objavljen Javni poziv za udruženo oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora u 2023. godini.

Krajnji rok za podnošenje svih prijava je 25. studenog 2022. godine.

Preuzmite dokumentaciju

20.07.2022.

Odobrena sredstva od strane Turističkog vijeća HTZ-a za projekte na turistički nedovoljno razvijenom području i kontinentu u Šibensko-kninskoj županiji

Objavljena je tablica projekata LTZ na turistički nedovoljno razvijenom području i kontinentu u 2022. s područja Šibensko-kninske županije te sredstva iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent koje im je odobrilo Turističko vijeće HTZ-a na 13. sjednici održanoj 19. srpnja 2022.

Navedeni podaci su objavljeni na internetskoj stranici HTZ-a https://www.htz.hr/hr-HR/projekti-i-potpore/sredstva-za-regionalne-turisticke-zajednice-na-turisticki-nedovoljno-razvijenom-podrucju-i-kontinentu.

04.07.2022.

Na temelju članka 23. Statuta Turističke zajednice Šibensko-kninske županije, Turističko vijeće Turističke zajednice Šibensko-kninske županije, na svojoj 13. sjednici održanoj 04. srpnja 2022. godine temeljem objavljenog Javnog poziva za kandidiranje prema programu ¨Potpore događanjima¨ u 2022. godini donijelo je:

Odluku o dodjeli potpora događanjima u 2022. godini.

Sredstva za odobrene iznose će se isplaćivati po realizaciji manifestacije uz priložene dokaznice o održavanju.

08.04.2022.

Na temelju članka 18. točke 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ br. 52/19, 42/20), članka 23. točke 6. Statuta Turističke zajednice Šibensko-kninske županije („Narodne novine” br. 139/20) te Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Šibensko-kninske županije (u nastavku teksta: Turističko vijeće), od 08. travnja 2022., Turističko vijeće dana 08. travnja 2022., raspisuje

Natječaj za izbor i imenovanje direktora/direktorice Turističke zajednice Šibensko-kninske županije.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta te životopis kandidata dostavljaju se najkasnije u roku od 8 dana, od dana objave Natječaja na službenoj internet stranici Turističke zajednice.

O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog vijeća.

08.04.2022.

Na temelju članka 18., točke 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ br. 52/19, 42/20), članka 23. točke 6. Statuta Turističke zajednice Šibensko-kninske županije („Narodne novine” br. 139/20) Turističko vijeće Turističke zajednice Šibensko-kninske županije, na sjednici od 08. travnja 2022., donosi

Odluku o poništenju Natječaja za izbor direktora/ice Turističke zajednice Šibensko-kninske županije i ponovnom raspisivanju natječaja.

31.03.2022.

Sukladno Pravilniku o kriterijima za dodjelu sredstava iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent (NN 04/22), Suglasnosti HTZ-a i Odluci Turističkog vijeća Turističke zajednice Šibensko kninske županije, Turistička zajednica Šibensko-kninske županije objavljuje

Javni natječaj za dodjelu sredstava za projekte lokalnih turističkih zajednica na turistički nedovoljno razvijenom području i kontinentu u 2022. s područja Šibensko-kninske županije iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent.

Rok za podnošenje kandidatura je 30 dana od objave Javnog natječaja (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 30-tog dana od objave javnog natječaja).

17.03.2022.

Temeljem Programa rada za 2022. godinu, Turistička zajednica Šibensko – kninske županije objavljuje

Javni poziv za kandidiranje prema programu "Potpore događanjima" u 2022. godini.

Rok za podnošenje kandidatura sukladnoj lokalnoj Turističkoj zajednici je 21. travnja 2022. godine (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 21. travnja 2022. godine).

Preuzmite dokumentaciju

21.02. 2022.

Temeljem članka 18.  Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN br. 52/19 i 42/20) Turističko vijeće Turističke zajednice županije Šibensko-kninske raspisuje  

Natječaj za izbor direktora/ice Turističke zajednice Šibensko-kninske županije

Prijave i dokazi o ispunjavanju uvjeta te životopis kandidata dostavljaju se najkasnije u roku od 15 dana od dana objave natječaja na službenoj stranici Turističke zajednice Šibensko-kninske županije.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od donošenja odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Šibensko-kninske županije.

Arhiva:

22.03.2021.

Objavljen Javni poziv za kandidiranje u klub kvalitete obiteljskog smještaja ¨Like Home¨- 7. krug

Zbog značaja i specifičnosti privatnog smještaja Šibensko kninske županije te činjenice kako se povećanjem kvalitete smještaja u postojećim kapacitetima i podizanjem razine usluga mogu stvoriti preduvjeti za jačanje te produženje glavne sezone, Turistička zajednica Šibensko kninske županije je u suradnji sa sustavom lokalnih turističkih zajednica pokrenula projekt Označavanja kvalitete u obiteljskom smještaju pod imenom „Like HOME“.

Preuzmite dokumentaciju

19.06.2020.

Turističko vijeće Turističke zajednice Šibensko-kninske županije, na svojoj VII. sjednici održanoj 19. lipnja 2020. jednoglasno donosi Odluku kojom se Javni poziv za kandidiranje prema programu "Potpore događanjima" u 2020. godini suspendira zbog razloga uzrokovanih pandemijom COVID-19.

18.12.2019.

Javni poziv za kandidiranje prema programu "Potpore događanjima" u 2020. godini

Rok za podnošenje kandidatura sukladnoj lokalnoj Turističkoj zajednici je 31. siječnja 2020. godine (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 31. siječnja 2020. godine).

Preuzmite dokumentaciju

19.04.2019.

Natječaj za primanje u radni odnos na radno mjesto Stručni suradnik za promociju i studijska putovanja (1 izvršitelj - m/ž)

11.04.2019.

Odluka o dodjeli potpora iz programa ¨Potpore događanjima¨ u 2019. godini

Preuzmite dokumentaciju

11.04.2019.

Objavljen Javni poziv za kandidiranje u klub kvalitete obiteljskog smještaja ¨Like Home¨- 6. krug

Zbog značaja i specifičnosti privatnog smještaja Šibensko kninske županije te činjenice kako se povećanjem kvalitete smještaja u postojećim kapacitetima i podizanjem razine usluga mogu stvoriti preduvjeti za jačanje te produženje glavne sezone, Turistička zajednica Šibensko kninske županije je u suradnji sa sustavom lokalnih turističkih zajednica pokrenula projekt Označavanja kvalitete u obiteljskom smještaju pod imenom „Like HOME“.

Preuzmite dokumentaciju

06.02.2019.

Javni poziv za kandidiranje prema programu "Potpore događanjima" u 2019. godini

Rok za podnošenje kandidatura sukladnoj lokalnoj Turističkoj zajednici je 04. ožujka 2019. godine (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 04. ožujka 2019. godine).

Preuzmite dokumentaciju

17.09.2018.

Objavljen Javni poziv za udruženo oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora u 2019. godini.

Krajnji rok za podnošenje svih prijava je 15. listopada 2018. godine.

Preuzmite dokumentaciju

08.05.2018.

Objavljen Javni poziv za kandidiranje u klub kvalitete obiteljskog smještaja "Like Home" - 5. Krug

Zbog značaja i specifičnosti privatnog smještaja Šibensko kninske županije te činjenice kako se povećanjem kvalitete smještaja u postojećim kapacitetima i podizanjem razine usluga mogu stvoriti preduvjeti za jačanje te produženje glavne sezone, Turistička zajednica Šibensko kninske županije je u suradnji sa sustavom lokalnih turističkih zajednica pokrenula projekt Označavanja kvalitete u obiteljskom smještaju pod imenom „Like HOME“.

Preuzmite dokumentaciju