PHOTO: MAJA DANICA PEČANIĆ, HTZ
Gastro guideKonoba Klif
Piškera
Gsm: +385 98 337 496
Konoba Sandra
Uvala Golubovac
Gsm: +385 98 923 5033
Konoba Vison
Uvala Dragišina
Gsm: +385 98 266 376
Restaurant Žut
Uvala Podražanj
Gsm: +385 91 473 5115