MarinasMarina Solaris
Šibenik
Hotelsko naselje bb, Šibenik
D-marin Marina Mandalina
Šibenik
Obala Jerka Šižgorića 1, Šibenik
ACI Marina Skradin
Skradin
Obala Pavla Šubića 18, Skradin
Dobri Dolac Zaton
Zaton
Trg Gabrijela Cvitana bb, Zaton
ACI marina Jezera
Jezera
Obala Sv. Ivana 48, Jezera